تکنیک های تسهیلگری

2019-09-27

تکنیک نمایشگاه

تکنیک نمایشگاه  یکی از تکنیک هایی است که در فضاهای آموزشی و کارگاهی استفاده می شود در این تکنیک که اغلب در آن پروژه ها ، […]
2019-09-21

تکنیک درخت مساله

تکنیک درخت مساله به درخت منطق نیز معروف است. این تکنیک برای حل مساله مفید است به گونه ای که از طریق آن می توان دلایل […]
2019-05-17

تکنیک گروه های دو نفره

تکنیک گروه های دو نفره[1]، برای جمع آوری سریع و کارآمد بازخورد بر روی یک موضوع یا پاسخ دادن به یک سوال خاص در یک جلسه […]