2019-09-21

تکنیک درخت مساله

تکنیک درخت مساله به درخت منطق نیز معروف است. این تکنیک برای حل مساله مفید است به گونه ای که از طریق آن می توان دلایل […]
2018-07-07
بارش افکار

بارش افکار

تکنیک بارش افکار چندین دهه است که انسانها برای تولید ایده و یافتن راهکارهای خلاقانه جهت رفع مشکلات از تکنیک بارش افکار استفاده می کنند. مدیر […]
2018-06-07
سالادد میوه

بازی سالاد

کاربرد: انرژی زا لوازم مورد نیاز: صندلی برای هر نفر زمان: 15 دقیقه تعداد شرکت کنندگان: آزاد روش اجرا: صندلی ها را به صورت دایره ای […]
2018-06-06

مشارکت برای نجات زمین

این کتاب راه حل هایی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارایه می کند و شرط تحقق آن ها را در سازگاری سرشت و رفتار انسان […]
2018-05-19
فنون تصمیم گیری گروهی

فنون تصمیم گیری گروهی

اگر مسایل و مشکلات وجود نداشتند نیازی به تصمیم گیری نبود. البته مسایل پدید می آیند و ما برای حل آنها نیاز به تصمیم گیری داریم. […]
2018-04-05
پنجره جوهری

تکنیک پنجره جوهری

تاریخچه تکنیک پنجره جوهری تکنیکی است که برای درک بهتر روابط افراد با خودشان و دیگران کمک می کند. این تکنیک توسط دو روانشناس جوزف لوفت […]