2019-03-26

مهارت‌های تسهیلگری برای آموزش بزرگسالان

مهارت‌های تسهیلگری برای آموزش بزرگسالان به عنوان راهنمایی کاربردی برای آموزشگرانی است که در امر آموزش و یادگیری بزرگسالان در حوزه های مختلف مانند سلامت، بهبود […]
2018-05-19

آشنایی با تسهیلگری

اگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگاه کنید، خواهید دید که تسهیلگر به عنوان شخصی وصف شده است که به یک گروه از مردم […]