2018-06-07

بازی سالاد

کاربرد: انرژی زا لوازم مورد نیاز: صندلی برای هر نفر زمان: 15 دقیقه تعداد شرکت کنندگان: آزاد روش اجرا: صندلی ها را به صورت دایره ای […]
2018-06-06

مشارکت برای نجات زمین

این کتاب راه حل هایی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارایه می کند و شرط تحقق آن ها را در سازگاری سرشت و رفتار انسان […]
2018-05-19

فنون تصمیم گیری گروهی

اگر مسایل و مشکلات وجود نداشتند نیازی به تصمیم گیری نبود. البته مسایل پدید می آیند و ما برای حل آنها نیاز به تصمیم گیری داریم. […]
2018-03-21

برگزاری نشست لزوم مشارکت جمعی

در راستای برگزاری سلسله نشست های تخصصی تسهیلگری و راهبری گروه، اولین نشست تخصصی در اردیبهشت ماه 1396 با موضوع لزوم مشارکت جمعی در فعالیت های […]