مفهوم تسهیلگر و تسهیلگری

2019-08-10

فراتسهیلگری ساز و کاری برای توسعه پایدار

در ابتدا نویسندگان کتاب به عنوان دو نفر از اساتید حوزه تسهیلگری، سعی می‌کنند با آوردن مثال‌های فروان از تجربه‌های 30 ساله شان در کشورهای توسعه […]
2018-07-07

10 نکته مهم برای تسهیلگران

تسهیلگری روش و شیوه­ قدرتمندی است که به هر کسی این شانس را می­ دهد تا بصورت فعال در فرآیند تصمیم­ گیری شرکت کند. یک تسهیلگر […]
2018-05-25

تکرار تاثیر دارد!

بر اساس برخی تحمیلات افراد جامعه تا مقطعی از زندگی گمان می کردم که تکرار[1] بد است، در تکرار جایی برای یادگیری و فراتر رفتن نیست […]
2018-05-19

آشنایی با تسهیلگری

اگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگاه کنید، خواهید دید که تسهیلگر به عنوان شخصی وصف شده است که به یک گروه از مردم […]
2018-03-09

تعریف تسهیلگر

تعریف تسهیلگر تعاریف مختلفی برای تسهیلگر بنا به اهداف فعالیت تسهیلگری و گروه مخاطب موجود است که به برخی از آنها در این متن اشاره شده […]