2019-05-25

تاریخچه آموزش بزرگسالان در دنیا

متن حاضر نگاه اجمالی به تاریخچه آموزش بزرگسالان در دنیا دارد. در این مسیر شاهد تغییرات زیادی بوده ایم و موضوع آموزش بزرگسالان در گذر زمان […]
2019-03-26

مهارت‌های تسهیلگری برای آموزش بزرگسالان

مهارت‌های تسهیلگری برای آموزش بزرگسالان به عنوان راهنمایی کاربردی برای آموزشگرانی است که در امر آموزش و یادگیری بزرگسالان در حوزه های مختلف مانند سلامت، بهبود […]
2018-08-12

ارزشیابی آموزش

یکی از الگوهای متداول ارائه شده برای تعیین جایگاه ارزشیابی آموزش، الگوی کرک پاتریک است. این الگو به دنبال سنجش تاثیرات برنامه (ارزشیابی پایانی و پیگیری) […]
2018-05-25

تکرار تاثیر دارد!

بر اساس برخی تحمیلات افراد جامعه تا مقطعی از زندگی گمان می کردم که تکرار[1] بد است، در تکرار جایی برای یادگیری و فراتر رفتن نیست […]
2018-04-30

آموزش بزرگسالان

آیا آموزش بزرگسالان همانند آموزش کودکان می باشد؟ چه تفاوتی در یادگیری بزرگسالان و یادگیری کودکان وجود دارد؟ چه رویکردی در آموزش بزرگسالان موثرتر است؟ در […]
2018-04-30

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]