2019-03-26

مهارت های ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگسالان

مهارت های ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگسالان به عنوان راهنمایی کاربردی برای آموزشگران و تسهیلگرانی می باشد که در امر آموزش و یادگیری بزرگسالان در […]
2018-05-19
آشنایی با تسهیلگری

آشنایی با تسهیلگری

اگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگاه کنید، خواهید دید که تسهیلگر به عنوان شخصی وصف شده است که به یک گروه از مردم […]
2018-03-09

چرا تسهیلگری

کاربردهای تسهیلگری- چرا تسهیلگری؟ تسهیلگری در دنیای امروز استفاده های فراوانی دارد و اگر تمایل دارید در ارتباط با اهمیت و ضرورت تسهیلگری آشنا شوید، پیشنهاد […]