تفکر همگرا و واگرا

2022-07-15
تفکر همگرا و واگرا

تفکر واگرا و همگرا در تسهیل تولید ایده‌های بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر

تفکر واگرا و همگرا به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد، قبل از اینکه گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها غوغا به پا کنند. به نظر می‌رسد الان، تصور اون […]