2020-03-26
کنفرانس وب

وب کنفرانس

تعریف وب کنفرانس وب کنفرانس به شرکت کنندگان امکان می دهد از طریق اینترنت جلسات خود را برگزار یا در جلسات شرکت کنند. هم­چنین به عنوان […]
2020-03-26
وبینار

وبینار

وبینار مخفف اصطلاح Web-based seminar است که به معنی یک ارائه، سخنرانی، کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب است. وبینارها به صورت مجازی از طریق نرم‌افزارهای […]
2019-05-25

تاریخچه آموزش بزرگسالان در دنیا

متن حاضر نگاه اجمالی به تاریخچه آموزش بزرگسالان در دنیا دارد. در این مسیر شاهد تغییرات زیادی بوده ایم و موضوع آموزش بزرگسالان در گذر زمان […]
2019-03-26

مهارت های ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگسالان

مهارت های ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگسالان به عنوان راهنمایی کاربردی برای آموزشگران و تسهیلگرانی می باشد که در امر آموزش و یادگیری بزرگسالان در […]
2018-08-12
ارزشیابی آموزش

ارزشیابی آموزش

یکی از الگوهای متداول ارائه شده برای تعیین جایگاه ارزشیابی آموزش، الگوی کرک پاتریک است. این الگو به دنبال سنجش تاثیرات برنامه (ارزشیابی پایانی و پیگیری) […]
2018-05-25
تکرار تاثیر دارد

تکرار تاثیر دارد!

بر اساس برخی تحمیلات افراد جامعه تا مقطعی از زندگی گمان می کردم که تکرار[1] بد است، در تکرار جایی برای یادگیری و فراتر رفتن نیست […]
2018-04-30
آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان

آیا آموزش بزرگسالان همانند آموزش کودکان می باشد؟ چه تفاوتی در یادگیری بزرگسالان و یادگیری کودکان وجود دارد؟ چه رویکردی در آموزش بزرگسالان موثرتر است؟ در […]
2018-04-30
تسهیلگری در کلاس درس

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]