2021-06-09

جلسات آنلاین در عمل

انجمن تسهیلگران ایران، همزمان با شیوع ویروس کووید-19 و محدود شدن برگزاری جلسات حضوری، تلاش نمود تا ضمن کسب دانش و مهارت های سازگار با شرایط […]
2021-01-24

تکنیک های تعاملی برای جلسات آنلاین

معرفی کارگاه پس از شیوع ویروس کووید-19، بسیاری از جلسات به صورت آنلاین برگزار شد و انتظار می رفت که تغییر ایجاد شده در شیوه برگزاری […]
2020-03-17
جلسه مجازی

جلسات مجازی

تعریف جلسات مجازی برگزاری جلسات و سخنرانی های زنده با استفاده از اینترنت را جلسه مجازی می گویند. در این مطلب با مزایا و اصول جلسات […]