2022-03-19
بداهه‌سازی

بداهه‌سازی در تسهیلگری

قدمت تئاتر بداهه‌سازی[1] به دوران رنسانس ایتالیا در دهه 1500 برمی‌گردد، زمانی که گروه‌هایی از بازیگران گردشگر، قطعات تئاتری را اجرا می‌کردند که شامل خط داستانی […]
2022-02-25

بداهه سازی در تسهیلگری

معرفی جلسه بداهه‌سازی در تسهیلگری فعالیتی در لحظه است که بدون برنامه‌ریزی قبلی ساخته و پرداخته می‌شود، بمانند نمایشی بدون فیلمنامه. گفتگوها، بازی‌ها، داستان‌ها و شخصیت‌ها […]