ابزار تسهیلگری، تسهیلگری آنلاین، تسهیلگری مجازی

2021-03-30
گوگل جمبرد

گوگل جمبُرد

گوگل جمبُرد، تخته وایت بُرد تعاملی مجازی است که توسط شرکت گوگل به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است و مناسب جلسات تسهیلگری است. […]