2021-03-30
گوگل جمبرد

گوگل جمبُرد

گوگل جمبُرد، تخته وایت بُرد تعاملی مجازی است که توسط شرکت گوگل به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است و مناسب جلسات تسهیلگری است. […]
2020-02-29
کاربرگ

کاربرگ

کاربرگ ها به شما این امکان را می دهند تا اطلاعات دقیق­ تری از آنچه که می­ خواهید بگویید در اختیار شرکت کنندگان  قرارگیرد. آنها این […]
2018-04-06
فیلیپ چارت

فیلیپ چارت

ثبت اختراع فیلیپ چارت به سال 1913 بر می گردد. در طول قرن 19 استفاده شده است. فیلیپ چارت امروزی که تخته نصب شده بر سه […]