2018-04-05
6 کلاه تفکر

شش کلاه تفکر تصمیم گیری

تاریخچه این تکنیک توسط ادوارد دوبونو در سال 1985 در کتابی به نام شش کلاه تفکر ارایه شد. ادوارد دوبونو فیلسوف، روانشناس، نویسنده و متفکر اهل […]
2018-04-05
پنجره جوهری

تکنیک پنجره جوهری

تاریخچه تکنیک پنجره جوهری تکنیکی است که برای درک بهتر روابط افراد با خودشان و دیگران کمک می کند. این تکنیک توسط دو روانشناس جوزف لوفت […]