2018-03-09

چرا تسهیلگری

کاربردهای تسهیلگری- چرا تسهیلگری؟ تسهیلگری در دنیای امروز استفاده های فراوانی دارد و اگر تمایل دارید در ارتباط با اهمیت و ضرورت تسهیلگری آشنا شوید، پیشنهاد […]
2018-03-09

تعریف تسهیلگر

تعریف تسهیلگر موارد مختلفی برای تعریف تسهیلگر بنا به اهداف فعالیت تسهیلگری و گروه مخاطب موجود می باشد که به برخی از آنها در این متن […]
2018-03-09
تسهیلگری گروه

تعریف تسهیلگری گروه

 تسهیلگری گروه کلمه تسهیلگری در فرهنگ لغت وبستر و آکسفورد به معنی ساده کردن می باشد. همانند بسیاری از مفاهیم بین رشته ای و به لحاظ […]