2018-07-07
بارش افکار

بارش افکار

تکنیک بارش افکار چندین دهه است که انسانها برای تولید ایده و یافتن راهکارهای خلاقانه جهت رفع مشکلات از تکنیک بارش افکار استفاده می کنند. مدیر […]
2018-07-07
10 نکته مهم برای تسهیلگران

10 نکته مهم برای تسهیلگران

تسهیلگری روش و شیوه­ قدرتمندی است که به هر کسی این شانس را می­ دهد تا بصورت فعال در فرآیند تصمیم­ گیری شرکت کند. یک تسهیلگر […]
2018-06-07
سالادد میوه

بازی سالاد

کاربرد: انرژی زا لوازم مورد نیاز: صندلی برای هر نفر زمان: 15 دقیقه تعداد شرکت کنندگان: آزاد روش اجرا: صندلی ها را به صورت دایره ای […]
2018-06-06

مشارکت برای نجات زمین

این کتاب راه حل هایی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارایه می کند و شرط تحقق آن ها را در سازگاری سرشت و رفتار انسان […]
2018-05-25
تکرار تاثیر دارد

تکرار تاثیر دارد!

بر اساس برخی تحمیلات افراد جامعه تا مقطعی از زندگی گمان می کردم که تکرار[1] بد است، در تکرار جایی برای یادگیری و فراتر رفتن نیست […]
2018-05-19
فنون تصمیم گیری گروهی

فنون تصمیم گیری گروهی

اگر مسایل و مشکلات وجود نداشتند نیازی به تصمیم گیری نبود. البته مسایل پدید می آیند و ما برای حل آنها نیاز به تصمیم گیری داریم. […]
2018-05-19
آشنایی با تسهیلگری

آشنایی با تسهیلگری

اگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگاه کنید، خواهید دید که تسهیلگر به عنوان شخصی وصف شده است که به یک گروه از مردم […]
2018-04-30
آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان

آیا آموزش بزرگسالان همانند آموزش کودکان می باشد؟ چه تفاوتی در یادگیری بزرگسالان و یادگیری کودکان وجود دارد؟ چه رویکردی در آموزش بزرگسالان موثرتر است؟ در […]
2018-04-30
تسهیلگری در کلاس درس

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]