داستان گروه ما، انجمن تسهیلگران ایران، در سال های نه چندان دور، زمانی که با توسعه پایدار آشنا شدیم، در سال 1380 آغاز شد و پیوستن به فعالیت های توسعه ای، بابی شد برای ساختن نگرشی عمیق به ایجاد تغییرات مثبت و رضایت بخش. عشق به سرزمین مادری، داشتن جهانی بهتر و مردمانی آگاه تر بستر شکل گیری فعالیت های ما شد.

هر کدام از گوشه ای آمدیدم و یکدیگر را یافتیم، بسیار خواندیم و تجربه کردیم و اعتقاد داریم یادگیری فرایندی مدام العمر است و در تمامی ابعاد زندگی بشر جریان دارد.

امروز بعد از تقریباً دو دهه کار در حوزه های مختلف جامعه مدنی ایران و فضای توسعه، خود را راهبران و تسهیگرانی از جنس مردم می دانیم. همه آنچه را داریم از همراهی مردم و تلاشی دو چندان در جامعه به دست آوردیم و خود را متعهد می دانیم که این نگرش، دانش و مهارت را با همراهانمان در عرصه توسعه سهیم شویم.


چشم انداز
تسهیلگری به عنوان یک فن کلیدی در عرصه های مختلف شناخته شده باشد و هیچ فرایند توسعه پایداری بدون آن انجام نگردد.


ماموریت ما
ما گروهی از افراد با تجربه در حوزه توسعه مدنی هستیم که اعتقاد داریم؛ می توانیم با مشارکت و گفتگو با مردم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب (آنچه خواست جامعه است) سوق دهیم. ما این مأموریت را از طریق فرایند تسهیلگری، آموزش و محتواسازی انجام می دهیم. ارزش های حاکم بر تمام فعالیت های ما کرامت انسانی، مشارکت، کارگروهی، مسئولیت اجتماعی و بالندگی همه ذی نفعان خواهد بود. ما امیدواریم با ایجاد فرایندهای تسهیلگرانه در تمام سطوح اجتماعی بتوانیم توسعه ای پایدار و مترقی داشته باشیم.


حوزه فعالیت انجمن
انجمن تسهیلگران ایران با هدف کلی ترویج و توسعه فعالیت تسهیلگری (راهبری) در حوزه های سازمانی، آموزشی و جوامع محلی شکل گرفته است. این انجمن همراه سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و گروه های مردم نهاد در فرایند های تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی می باشد. همچنین تبادل تجارب تسهیلگران، تولید و تبادل دانش، برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی تسهیلگری و توان افزایی تسهیلگران از دیگر اهداف این انجمن محسوب می شوند.

همکاران وبسایت
وبسایت انجمن تسهیلگران ایران به همت داوطلبانه جمعی از تسهیلگران ایرانی در سال 1397 راه اندازی شده است تا اطلاعات و تجربیات روز دنیا و ایران را در اختیار کلیه علاقه مندان قرار دهد.
گلی احمدی فرد
گلی احمدی فرد، پس از تحصیل در رشته محیط زیست، از سال 1382 با فعالیت در حوزه آموزش و ترویج رفتارهای دوستدار محیط زیست با فعالیت تسهیلگری آشنا شد و ضمن تحصیل در رشته رهبری و روابط انسانی، در پروژه هایی با محوریت توسعه پایدار در همکاری با سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و گروه های مردم نهاد ملی و بین المللی همکاری نموده است. در حال حاضر در حوزه تسهیلگری و میانجیگری خدمات آموزشی و اجرایی ارایه می دهد و عضو انجمن بین المللی تسهیلگران می باشد.

"تسهیلگری گام نهادن در مسیری ماجراجویانه است. توشه راه چشمانی باز، گوشی شنوا، ذهنی پذیرا، قلبی گرم، دستانی گشوده و گام هایی مستمر و محکم است. وقایع این مسیر یادگیری، آگاهی، درون اندیشی، دگر اندیشی و هم اندیشی در بستری پویا و تعاملی است. و مقصد آن صلح، لبخند و توسعه است. "
مریم عطاریه
مریم عطاریه، از سال 1380 به عنوان فعال محیط زیست در فضای جامعه مدنی فعالیت کرده است. ضمن همکاری با سازمان ها و شبکه های محیط زیست، تلاش های خود در حوزه توسعه جوامع محلی روستایی و شهری را در دیگر حوزه ها آغاز نمود. در طی سال های همکاری با سازمان های دولتی و غیردولتی، تجارب و یادگیری های ارزشمندی در حوزه توسعه جامعه محلی کسب نموده و در حال حاضر متمرکز بر فعالیت تسهیلگری در این حوزه می باشد. وی عضو انجمن بین المللی تسهیلگران می باشد.

"تسهیلگری رؤیای من، رؤیای ما برای رسیدن به آزادی، عدالت، برابری، و توسعه پایدار در سرزمین مادری مون ایران و در نهایت کره زمین است. کمک مان می کند درست و نقادانه فکر کردن، خودآگاهی، هم فکری، احترام به افکار یکدیگر رو یاد بگیریم و تمرین کنیم تا بتوانیم برای زیست بهتر در کشورمان و جهان به راه کارهای مناسبی برسیم که نظر همه در اون شنیده شده باشه، همه برای رسیدن به چنین زندگی و رؤیایی مشارکت و تلاش کنند."

دیگر داوطلبان
ضحی شریف یزدی: سال 1400
بهرام کبیری: سال 1400
محمود مرادی: سال 1400
شادی عظیمی: اردیبهشت 1397 الی اردیبهشت 1399